In this blog we want to show the process of the project that will take place soon in Vontovorona, Madagascar. We are excited and looking forward to begin our work at the childcare managed by Yamuna. Neus, Estel and Marta.

sábado, 3 de septiembre de 2011

La feina avança / The work progresses

Després de sis dies de formació, avui dijous dia 1 de setembre hem tancat el curs del qual n’estem molt satisfetes. Han estat sis jornades on hem pogut compartir diferents activitats. Hem après cançons, contes, poesies i fins i tot hem pogut descobrir que donant una volta pel “potager” (hort) també podem aprendre els noms de les llegums, fruites i verdures, fent d’aquesta activitat un aprenentatge més divertit pels nens i per les nenes. S’han pogut completar les activitats tot fent diversos treballs artístics i creatius utilitzant material del seu entorn.
After six days of teacher training, today, Thursday September 1st, we closed the course of which we are very satisfied. Six days that we could share different activities. We have learned songs, stories, and poems, and even we have found that doing a tour of the “potager” (kitchen market) we can also learn the names of vegetables and fruits, making this activity a funny way to learn new concepts for children. We have completed all these activities by doing various creative and artistic works using material from its environment.


El contingut de les sessions s’ha basat en diferents aspectes: com explicar contes, com fer el tractament de la poesia a l’aula, com ser una bona mestre, manipulació de diferents materials per treballar les matemàtiques, diverses activitats i estratègies per treballar la lectura i l’escriptura a partir del nom propi dels alumnes, etc. En algunes ocasions als participants se’ls ha suggerit de fer el paper de nens i nenes, i en altres moments de mestre. Ha estat divertit! 


The content of the training sessions was based on different aspects: how to tell stories, how to do the treatment of poetry in the classroom, how to be a good teacher, handling of different materials to learn math, activities and strategies to learn reading and writing from the students’ name, etc. Sometimes the participants were suggested to do the role of children, and at other times of teacher. It was fun!

   
En acabar aquesta formació la Hanitra i el Davida han fet un petit discurs com a tancament del curs. A continuació se’ls ha donat a cadascun dels participants un diploma que han recollit personalment amb molta il·lusió. Per finalitzar d’una manera simpàtica, hem cantat i ballat el “Bugui-Bugui” i hem berenat una bona coca, made in Cheff Mercè, xocolata del Shoprite i begudes que ha portat la Hanitra. 
At the end of this training, Hanitra and Davida made a little speech to close the course. Then, they gave to each participant a certificate. The participants have collected them very excited. To finish the course in a nice way, we sang and danced the Catalan song “Bugui-Bugui” and we have eaten a cake (made in Cheff Mercè), chocolate and some drinks.Ara ens resta encara una bona feina! Reflexionar sobre la metodologia, organitzar, planificar, preparar les aules, buscar el material adequat. Tot això juntament amb les mestres responsables de l’escola de Mandrosoa, a Vontovorona, per poder iniciar el curs amb normalitat el més aviat possible.  
Now, there is still a lot of work to do! Reflect on the methodology, organize, plan, prepare the classroom with the appropriate material, etc. All of these along with the teachers responsible for the school Mandrosoa, in Vontovorona, in order to start the school as soon as possible.


2 comentarios:

Estel Caba dijo...

HOLA RATETES!!!
Ens fa molt il.lusió seguir-vos a travers del blog tot el que feu.
Ara fins i tot ja sabem obrir-lo!
Tenim moltes ganes de que torneu, però mentres aprofiteu-ho
Àvia Estel

josep.m.domenech dijo...

Hola, en la nostra Escola ETSEIAT i en concret en el nostre Departament de Projectes hi ha molts alumnes que el tema del seu Projecte Final de Carrera, escolleixen un projecte de Cooperació Internacional.
Acostumen a ser projectes de captació d´aigues, sanejament,instal.lacions d´energia renovables, construcció..etc. a l´Africa.
Si a Vontovorona hi ha necessitats que requereixin un estudi tècnic acurat, m´ofereixo a ofertar aquest projectes en el Departament i tutoritzar als alumnes en el seu Projecte.